GDPR English

/GDPR English

Adatkezelési tájékoztató

a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft.

www.heartandsexuality.hu honlap szolgáltatásaival összefüggésben végzett adatkezelésről

A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. tájékoztatja a honlap látogatóit a kapcsolatfelvételi űrlappal és az online jelentkezési lapokkal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő

A honlapon keresztül és az online jelentkezési lapokon megadott személyes adatok kezelője a

Név: Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft.
Székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 41. II/10.
Adószám: 25121481-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-201030

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja

A www.heartandsexuality.hu honlapon történő kapcsolatfelvétel során a személyes adatok gyűjtése az 1997. évi CXL. törvény 57. §-ának rendelkezése alapján történik.

A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. hírlevél szolgáltatására az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján az a Kft. által szervezett programokra, szolgáltatásokra regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.

Az adatok kezelésének célja az érdeklődőkkel való kommunikáció.

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

A kommunikáció létrejöttéhez az önkéntesen megadható név és a válaszhoz kötelezően megadandó e-mail cím szükséges.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet.

A hozzájárulás visszavonása az címre történő e-mail küldésével történhet.

 1. Az adatokhoz történő hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az érintettek által megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a  Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. tulajdonosai, megbízott koordinátorai és pénzügyi munkatársa jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.

A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat harmadik személynek nem adja át. A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. a személyes adatokat a elektronikusan, jelszóval védett mappában, illetve a jelentkezési lapokat XXXX szervereken tárolja.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft-nél kezdeményezheti:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. által kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg, a tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv. által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft.  írásban tájékoztatja az érintettet, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes,
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri,
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,
  • a törlést bíróság vagy a NAIH elrendelte.


A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést, zárolást a A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft.-hez postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve az e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft-hez, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft.-t a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Aki úgy véli, hogy a Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 1. Webanalitikai szolgáltatások használata

A Szexuális Egészségért Magyarországon Intézet Kft. a www.heartandsexuality.hu oldalon az érintett számítógépére települő információcsomagokat (cookie) használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

Your Content Goes Here

2018-08-17T22:15:04+00:00

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás